หน้าแรก รวมเนื้อหา สาระน่ารู้ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม เรื่องราวที่เรานำเสนอให้กับท่านได้อย่างทันใจ KSMECARENORTH.COM
รู้จักกับ KSME Care ภาคเหนือ ABOUT US ของ KSMECARENORTH.COM
ข่าวสาร แวดวงเรื่องราวต่างๆ ที่คุณอยากรู้กับ NEWS ของ KSMECARENORTH.COM
กิจกรรมของชาว KSME Care ภาคเหนือ ACTIVITY ของ KSMECARENORTH.COM
รายชื่อสมาชิก KSME Care ภาคเหนือ MEMBER ของ KSMECARENORTH.COM
รวบรวมวีดีโอคลิป ที่เกี่ยวกับ KSME Care CLIP ของ KSMECARENORTH.COM
นำเสนอรายงานประจำปี KSME Care ในรูปแบบ E-Book
ขอเชิญชาว K SME ภาคเหนือร่วมใช้สิทธิ์เลือกตั้งประธานชมรมคนใหม่เริ่มต้นธุรกิจ SME กับเราเสริมความรู้ สร้างเครือข่ายที่แข็งแกร่ง เพื่อธุรกิจไร้ขีดจำกัด

หัวข้อ :

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจัดการที่ยั่งยืน
3 กรกฎาคม 2556 BY nuntapun
โครงการส่งเสริมการจัดการที่ยั่งยืนของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(K SME รุ่นที่ 19) จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 6 กรกฎาคม-15 กันยายน 2556

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์เข้าร่วม

โครงการส่งเสริมการจัดการที่ยั่งยืนของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

(K SME รุ่นที่ 19) จังหวัดเชียงใหม่

ระหว่างวันที่ 6 กรกฎาคม-15 กันยายน 2556ณ ห้องธาราทอง 1 โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่

 

ลำดับ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล

ประเภทการจดทะเบียน

(บจก./หจก./อื่นๆ)

ชื่อกิจการภาษาไทย
1 คุณ กนกพร  ศิริวิวัฒน์ภักดี หจก. พี พี วี 2001
2 คุณ กฤตภาส กิตติวรนารถ   Bankkin
3 คุณ กฤตภาส  โตไพบูลย์ บจก. โรงน้ำแข็งวังสิงห์คำ อุตสาหกรรม
4 คุณ กฤษณะ ศรีเบญจรัตน์ บจก. สแตนดาร์ด ทรานสปอร์ต บิสซิเนส
5 คุณ กฤษดา ทักษิณกำเนิด หจก. จักรกล ไม้อัด
6 คุณ กวิสรา สายธารพรม ร้านค้า เดอะเบสท์นวดแผนไทย
7 คุณ กันยารัตน์ จักรศรี บจก. ทีซัส เฮลท์ ฮับ 
8 คุณ กัลญากร ใจสู้ ร้านค้า นานาดีไซน์
9 คุณ กาญจนา บรรจงวัด บจก. ออโต้ทรานเฟอร์เซอร์วิส
10 คุณ กานต์ ชูติณัฐภูวดล หจก. ชุติณัฐ
11 คุณ กิตติธัช อานนท์วิลาศ บจก. นพดลพานิช
12 คุณ กิตติราช ชัยเลิศ หจก. ปางช้างแม่แตง
13 คุณ กิตติวัฒน์ อ่วมอารีย์ บจก. เค เอส แกรนด์ แอสเส็ท
14 คุณ ขวัญเรือน เบญจวรรณ์   C K Resort
15 คุณ จักกฤช ตรีวิชา   โรงแรมรัตนโกสินทร์เชียงใหม่
16 คุณ จักรกฤษ แสงจักร หจก. เชียงใหม่ลายทอง
17 คุณ จักรกฤษ สุริยะสา หจก. เมดิคอล อีควิปเม้นท์ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส
18 คุณ จักรกฤษณ์ ไชยมงคล หจก. เอส.วี.ที.ซิวิว กรุ๊ป
19 คุณ จักรพันธ์ ฐิติปัญญาวัฒน์   ร้านอาจารย์
20 คุณ จิตติพร นิ่มสุวรรณ์   อโนมาบูติกเฮาส์
21 คุณ จินตนาพร วรรณชัย   วรรณชัย ทราเวล
22 คุณ จิรัตฐิ์ติกาล ก้อนแก้ว หจก. คลินิกบ้านฮักสัตว์
23 คุณ จีราภา รักท้วม บจก. จีลา
24 คุณ จุลพงษ์ ศรีไศลไพศาล หจก. เจ แอล พี 2012 คอน
25 คุณ ชญาษร สุภาษา ร้านค้า โรงพยาบาลสัตว์สันทราย
26 คุณ ชนศักดิ์ วุฒินันท์สุรสิทธิ์    
27 คุณ ชนิดา รัตนพัวพันธ์ บจก. เชียงใหม่รับสร้างบ้าน
28 คุณ ชนินทร์   ยิ่งรักสกุลชัย บจก. ซี.พี.ดี.ชีทบอร์ด
29 คุณ ชริโศภณ ศรีศิลปนันท์ บจก. ไอซีคิว ไพรม
30 คุณ ชลพัชร จันทร์ชนะ บจก. ชลสิทธิ์ ดีไซน์
31 คุณ ชลรวี วีระนิติกุล บจก. เอส วี พี พร็อพเพอร์ตี้
32 คุณ ชวนากร สุขประชา ร้านค้า อันดามันซีฟู๊ด
33 คุณ ชวภา วรรธนะประทีป หจก. คอฟฟี่วิลล่าเชียงใหม่
34 คุณ ชัญญาณัฏฐ  สุขประชา หจก. วงศ์พลัง
35 คุณ ชานนท์ วรรณโชติกุล   ตลาดค้าเจริญ
36 คุณ ชุติมน ฉัตรไพศาลกุล ร้านค้า นีโอสุกี้
37 คุณ ไชยวุฒิ ยิ่งรักสกุลชัย บจก. สกุลชัยบิวดิ้ง
38 คุณ ฐปนรรฆ์ษมน ไพศาลธีระกร บจก. มิตรเอื้ออารีย์ลิสซิ่ง
39 คุณ ณชาติ วีระพันธุ์ บจก. เชียงใหม่จัดการประชุมและแสดงสินค้า
40 คุณ ณพวัฒน์ สมติ๊บ   สำนักงานณพวัฒน์การบัญชีและกฎหมาย
41 คุณ ณภัทร ภัทรอารยสกุล บจก. นิวสเคป ดีเวลลอปเมนท์
42 คุณ ณภัสนันท์ ฉัตรชยาลดาสิริ บจก. โก อะบอร์ด บาย ฝ้าย
43 คุณ ณัฐพร ตนันวิจิตร หจก. เจียงฮะพาณิชย์
44 คุณ ณัฐพร เบญจวรรณ์ บจก. ชาญนิมิตร
45 คุณ ณัฐพล วีระนิติกุล หจก. เชียงใหม่วีระกิจ 
46 คุณ ณัฐวัฒน์ ลิขิตตระกุลวงศ์    
47 คุณ ถนอม ไชยวงค์ บมจ. ไซน์เอนเทีย เทคโนโลยีส์
48 คุณ ทรายทอง ชัยรัด หจก. มะยมฮิวมิดบอล
49 คุณ ทวีทักข์ แสงวณิช บจก. เจริญศิลป์เชียงใหม่
50 คุณ ทัณฑวัต ชัยยศ ร้านค้า ปรีชากรการเกษตร
51 คุณ ทัศนีย์ สมณะ   ทัศนีย์ สมณะ
52 คุณ ทินก์ สมณะ หจก. ช้างม่อยเฟอร์นิเจอร์
53 คุณ ทิพย์สุคนธ์ ปริวุฒิพงศ์ บจก. ฝ้ายเอสเคพี
54 คุณ ธงชัย เล็กงามเอก ร้านค้า Modern Man
55 คุณ ธนกิจ พานิชชีวะ บจก. อัครพร็อพเพอร์ตี้
56 คุณ ธนพล ผดุงศิลป์   ซีแอด มีเดีย
57 คุณ ธนวัฒน์ จันทร์โรจนพันธ์ บจก. ดำรงแมชชีนทูลส์
58 คุณ ธนวัฒน์  วลัยรัชต์ บจก. ทรีเอสเตทกรุ๊ป
59 คุณ ธนวิทย์ นาทิพย์ หจก. ทองนาทิพย์
60 คุณ ธนัชพันธ์ วัฒนศิริชัยกุล บจก. วิภานันท์ โปรเจ็ก
61 คุณ ธนิต สุวณิชย์ หจก. มานิตย์บริการท่องเที่ยว
62 คุณ ธริษต์ ชาติพันธ์   T T N Windows & door Co.,Ltd.
63 คุณ ธวัลรัตน์ ธนาพัฒนสกุล บจก. สุวิทย์รักษ์รถ
64 คุณ ธัชศักดิ์ คุ้มสอน บจก. คุ้มคำ เอสเตท
65 คุณ ธัญพิชชา จันทร์หาญ   บ้านทาคอนกรีต
66 คุณ ธีรัตน์ วุฒิสุข หจก. โทนี่ ที เทรดดิ้ง
67 คุณ นงนุช เหล่าพาณิชย์กุล ร้านค้า เจ.อิ่มบุญ
68 คุณ นงลักษณ์ นาคะสิริ บจก. บ้านใหญ่ ไพรสูง
69 คุณ นพวรรณ ภู่สุวรรณ บจก. โรงแรมริมปิงวิลเลจ
70 คุณ นราญา   สุวรรณศรี บจก. นิวอุดมชัยทรานสปอร์ต
71 คุณ นฤมล กระถินทอง หจก. พี.ที.โปร เอ็นจิเนียริ่ง 
72 คุณ นันช์นภัส สุขประชา บจก. โรงแรมสิงหมนตรา
73 คุณ นิกร วีระนิติกุล บจก. เชียงใหม่วีระกิจ 2008
74 คุณ นิรันดร์ ปาเต็ล บจก. ไอ.ที.ซี.อินเตอร์คัทส์
75 คุณ นิศารัตน์ ศิริมหาราช บจก. มาสต้า เชียงใหม่
76 คุณ บงกช บุปผา บจก. เสาเอกคอนสทรัคชั่น 
77 คุณ บุญมี สมสุข   โรงแรมนาหินลาด รีสอร์ท
78 คุณ บุญรัตน์  ตรีวัฒนาวงศ์ บจก. เชียงแสง ฮอนด้า ออโตโมบิล
79 คุณ เบญจพร เรืองศิริ บจก. เชียงใหม่ เฮลตี้ โปรดักส์
80 คุณ เบญจมาภรณ์ วาณิชวัฒนะโกศล บจก. พี แอนด์ เจ อีควิปเม้นท์ 
81 คุณ ปณิดา ตุวานนท์ หสม. เดอะสลัดคอนเซปท์
82 คุณ ประไพศรี ประเสริฐแก้ว บจก. ทักษะ เพอ เพ็คท์ พรีเซนท์เทชั่น เอเจนซี่ 
83 คุณ ประภาส บุญก้ำ บจก. เรดาร์ แม่โจ้
84 คุณ ประเสริฐ พงศสุรทร หจก. ช.ยิ่งเจริญการช่าง
85 คุณ ปรีดิกร บูรณุปกรณ์ บจก. ศิลป์อารีย์
86 คุณ ปัณณวิชญ์ ศรีศิลปนันท์ บจก. สื่อการเรียนการสอน ออนไลน์
87 คุณ ปิยดา ภูอิทธิวงศ์ บจก. เวียงบัว
88 คุณ ปิยะนุช หมื่นอภัย   โรงงาน ปิยะมงคล
89 คุณ ปียาภัสสร์ มานะสัก    
90 คุณ พงศกร ไพศาลศุภชัย ร้านค้า กิตติคุณ
91 คุณ พรรณวดี พัฒนชัย บจก. เชียงใหม่ภูคำ
92 คุณ พหล ตาปัญญา บจก. เวลเนส แมเนจเมนท์
93 คุณ พิงค์เดือน วีระชาติ หจก. พี.ดี.อินเตอร์เนชั่นแนล เทรด
94 คุณ พิชญา รังสิกุล   บ้านวิวน้ำ แค้มปิ้ง แอนด์ รีสอร์ท
95 คุณ พินิจ ตาเจริญเมือง ร้านค้า พินิจการค้า
96 คุณ พิมพ์ลตา ภาวงศ์ไชย บจก. ดี นอร์ท เอสเตท
97 คุณ พิลาสลักษณ์ อนันตธนโชคดี หจก. แม่นายไวน์เนอรี่
98 คุณ พิสิฐ ภู่พิสิฐ บจก. พี พี เอส คอนกรีต
99 คุณ เพทาย ขวัญเมือง    
100 คุณ ภัทรพร วิลาสเดชานนท์ บจก. เอ็กซิท เอ็นดูเคชั่น (เชียงใหม่)
101 คุณ ภัทรวรรณ วานิชย์บัญชา บจก. ธารา
102 คุณ ภัทราวดี อมรจตุรพร ร้านค้า อมรชัย
103 คุณ ภูริดา  จันทร์ขาว บจก. ทรัพย์ดีแลนด์
104 คุณ ภูวดล พัว หจก. อินสทรูเม้นท์ แล็ป
105 คุณ ภูษิต รุ่งสถาพร บจก. จี-เน็ท เน็ทเวิร์คโซลูชั่น
106 คุณ มณีโชติรส จงศรีวัฒนาพล ร้านค้า เก้า-ปิ่นทิพย์
107 คุณ มยุรี กิตติกร   พีเอ็ม อีเลคทริค แอนด์ ซัพพลาย
108 คุณ เมษิรินทร์ วิรทัศนุสรณ์ ร้านค้า พรชัย
109 คุณ เมืองทอง เสถียรศักดิ์พงศ์ บจก. พิมทองพัฒนา
110 คุณ ยอดยศ เขียวโม บจก. เวรี่ กู๊ด โพรดักส์
111 คุณ รพีพร จันทร์หาญ   บ้านทาก่อสร้าง
112 คุณ รองรัศมิ์ เผ่าจินดา บจก. เชียงใหม่ โมเดอร์น โฮม
113 คุณ รัชดา ปิยะพันธ์โอภาส บจก. ดอยคำรีสอร์ท
114 คุณ รัชนีวรรณ รัชตประทาน   เฮือนโบราณ บ้านฮินปิง 
115 คุณ รัชพันธุ์ ยะสง่า   ลำพูน กิ๊ฟ แอนด์ ทอย
116 คุณ รัฐวิทย์ รัตนยงค์ไพโรจน์ บจก สมิทธิ์เรสซิเดนซ์
117 คุณ รัตนา นิพิทสุขการ   หอพักฮาร์โมนี เฮ้าส์
118 คุณ รัตนากร ศิริรัตน์ บจก. เชียงใหม่มอเตอร์เซลส์ 99 แอนด์ เซอร์วิส
119 คุณ รุ่งทิพย์ ตาแจ้    
120 คุณ ลัทธพร   อินต๊ะแก้ว บจก. ธนาธานี โฮม
121 คุณ เลิศรัตน์ อนุมัติ ร้านค้า สุขสมบูรณ์
122 คุณ วรวัชร ตันตรานนท์ บจก. ชอยส์ มินิ สโตร์
123 คุณ วรัจฉยา วงษาฝั้น   แสงผึ้ง
124 คุณ วรารัตน์  ลิขิตชีวัน หจก. ซ้งจักรยานยนต์
125 คุณ วริทธิ์ ธีระวร หจก. เชียงใหม่เอกพัฒน์ คอนสตรัคชั่น
126 คุณ วลัยพรรณ   เตชะเบญจรัตน์ หจก. ว.เตชะเบญจรัตน์
127 คุณ วัจนารัตน์ บัววิรัตน์เลิศ บจก. ฮิมมา เพรสทีจ ลิฟวิ่ง 
128 คุณ วัชรินทร์ สิริจิตราภรณ์ บจก. ตั้ง หง่วงเซ้ง ไทย โฮมมาร์ท 
129 คุณ วิทวัส ชมพู หจก. มัลลิกา แกะสลัก
130 คุณ วิสุทธิ์สิตา ตัณสถิตย์ บจก. โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม
131 คุณ วีรชาติ  ปูอุตรี บจก. ปายมายเกสต์
132 คุณ วีรวรรณ ชมใจ บจก. พรีเมียร์เครื่องชั่ง
133 คุณ ศรัณย์ เลาหธนาคม บจก. อาร์.เอ.คอน
134 คุณ ศรัณยพงศ์ ฝูงพิทักษ์กรภู บจก. บี.เค.โฮมเฟอร์นิซิ่ง
135 คุณ ศรีพรรณ สื่อมโนธรรม   โรงแรมห้วยแก้วพาเลซ
136 คุณ ศุภรัศมิ์ วิมลศุภรัศมิ์ บจก. ควอลิตี้ ไลฟ์ เชียงใหม่(Thailand)
137 คุณ ศุภลัคน์ สุดทางธรรม บจก. แม่ปิง ลอนดริ
138 คุณ สถิตย์พงษ์ ดวงเพชร ร้านค้า สถิตพงษ์ (รักษาสัตว์)
139 คุณ สมใจ ศานติรติกุล บจก. สาธุแก๊ส ฟู้ดแอนด์เบเวอร์เรจ
140 คุณ สรร ธนกุลกานต์ ร้านค้า โปโลล้านนา
141 คุณ สราวุฒิ สินสำเนา บจก. อี.พี.เดคคอร์ (ประเทศไทย)
142 คุณ สริญญา พานิชชีวะ บจก. ฟิตเนส ไทยแลนด์
143 คุณ สายสุนีย์ ศรีสมเพ็ชร์ หจก ศรีสมเพชรธุรกิจ
144 คุณ สีตลา สถิรวัฒนา บจก. ธัญญผล 1989
145 คุณ สุพงษ์ ลักษณ์ธนากุล บจก. ธนากุลพันธุ์สัตว์
146 คุณ สุรักษ์ นิวรัตน์ บจก. เอบิส เอ็นจิเนียริ่ง
147 คุณ สุรีรัตน์ ฉัตรศิริกุล บจก. พี.พี.เอส.เอ็น
148 คุณ เสกสรรค์.  โอสถิตย์พร หจก. ส.เสกสรรค์.
149 คุณ เสาวภา พงษ์ธรรม บจก. เท็มโพนา
150 คุณ อติชาติ จาวลา หจก. วาย เค ซี เทรดดิ้ง
151 คุณ อภิชาติ ตรีอารยะพงศ์ หจก. เฮือนเฮา
152 คุณ อริศรา แสนโยเมือง   สองตระกูลพาณิชย์
153 คุณ อริสา อริยวุฒยากรณ์ บจก. อริยกิจ จี พี
154 คุณ อัญชลี ลิ้มเล็งเลิศ บจก. โตโยต้า ล้านนา
155 คุณ อาภัสสร สมพฤกษ์ บจก. บริษัท ควีนสแลนด์ เอนจิเนียริ่ง
156 คุณ อุกฤษณ์ วรรณมะกอก หจก. ปริ้นซ์ การสุรา
157 คุณ อุบลรัตน์ กันทา หจก. เชียงใหม่-กันทา ขนส่ง
158 คุณ อุษณีย์     ภูอิทธิวงศ์ บจก. พี.เอ็น.เอส.ไซน์
159 คุณ เอกรัฐ  หล่อเลิศรัตน์ บจก. โฮมมอลล์

 

คลิกดูรายละเอียดกำหนดการ คลิกที่นี้

Share |
เพื่อนคู่คิด KSME